Ενεργειακή Εξοικονόμηση & Αναβάθμιση της Βιομηχανίας

Η ενέργεια αποτελεί πλέον ένα δυσβάσταχτο κόστος για τις παραγωγικές μονάδες που αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα φέρει κίνδυνο για ολόκληρη την ελληνική οικονομική πραγματικότητα! Στην προσπάθεια και αναζήτηση τρόπων επίλυσης του εν λόγω προβλήματος, εξετάζονται μέτρα ως προς την ενίσχυση και προώθηση της ενεργειακής εξοικονόμησης & αναβάθμισης των βιομηχανικών μονάδων. Κατά πόσο όμως είναι εφικτό κάτι τέτοιο; Αρκούν οι ενέργειες αυτές για τη στήριξη των ελληνικών βιομηχανικών μονάδων ενόψει της ενεργειακής κρίσης; Τι επιπτώσεις θα μπορούσε να επιφέρει η μη επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου;

(Visited 101 times, 1 visits today)

Σχετικά Βίντεο