Καλλιέργεια Βιομηχανικής Κάνναβης & Ιατρική

Σήμερα η εκπομπή μας θα εξετάσει την  καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης. Τα τελευταία χρόνια, κερδίζει
δυναμικά όλο και περισσότερο «χώρο»· ακόμα και για τα δεδομένα της Ελλάδας. Θεωρείται νέοεισακτο προϊόν στην ελληνική παραγωγική διαδικασία και αποτελεί μια σημαντική εναλλακτική αγωγή  για πολλούς ασθενείς.

(Visited 56 times, 1 visits today)

Σχετικά Βίντεο