Ναυτιλία και Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές Ανάπτυξης

Μια ανάλυση της θέσης της Ναυτιλίας στην οικονομία της Ελλάδας αλλά και στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες μέσω του διεθνούς εμπορίου αποτυπώνονται σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελέχων Ε.Ν. και Ιδρυτή – Διευθύνων Σύμβουλο της XRTC BUSINESS CONSULTANTS, τον κ. Γιώργο Ξηραδάκη.

(Visited 7 times, 1 visits today)

Σχετικά Βίντεο