Συνέντευξη κ. Χρήστος Πέττας – Μηχανολόγος Μηχανικός «Υδρομαρίν ΑΕ»

Πως μπορούμε να εξασφαλίσουμε πιο αποδοτική λειτουργία ενός δικτύου θέρμανσης; Τι μπορεί να προκαλέσει το ανεπεξέργα στο νερό που ρέει στο λέβητα ή στις αντλίες θέρμανσης, στις σωληνώσεις και στα θερμαντικά σώματα;

Υπάρχουν χημικά προϊόντα καθαρισμού, προστασίας, συντήρησης και φίλτρανσης για τις μονάδες παραγωγής θερμότητας και ποια είναι αυτά; Με ποιο τρόπο συμβάλλουν στην ελάττωση κατανάλωσης καυσίμου;

Μιλά στην εκπομπή:

ο κ. Χρήστος Πέττας – Μηχανολόγος Μηχανικός «Υδρομαρίν ΑΕ»

(Visited 204 times, 1 visits today)

Σχετικά Βίντεο