Πολυθεματική εκπομπή για τις κατασκευές & τα δημόσια έργα

ERGO – Dialogs με την Ράνια Μπιτζιλέκη.

Το πρώτο μέρος της εκπομπής ασχολείται με την πυροπροστασία των κατασκευών.

 • Τι περιλαμβάνει ο σχετικός κανονισμός;
 • Γιατί υπάρχει ανάγκη δημιουργίας Εθνικού Δικτύου Εργαστηρίου Δοκιμών;
 • Υπάρχει εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό στο χώρο της πυροπροστασία κατασκευών;
 • Ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες για τη θωράκιση των κτισμάτων από τις πυρκαγιές; Ποια είναι η εικόνα σε διεθνές επίπεδο; Το δεύτερο μέρος της εκπομπής ασχολείται με την πρόταση του Εργαστηρίου Οδοποιΐας & Οδικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στις πόλεις.
 • Τι περιλαμβάνει;
 • Πώς μπορεί να λειτουργήσει η κατασκευή κυκλικών κόμβων στη μείωση των ατυχημάτων;
 • Μπορούν να εφαρμοστούν τα ίδια μέτρα σε διεθνές επίπεδο; Το τρίτο μέρος της εκπομπής ασχολείται με τη δημιουργία συστήματος «έξυπνων» γεφυρών με σκοπό την ασφαλή χρήση τους, μετά από απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 • Πώς θα λειτουργεί το σύστημα αυτό;
 • Ποια είναι η υφιστάμενη εικόνα των γεφυρών στη χώρα μας;
 • Ποιά ακόμη μέτρα πρέπει να υλοποιηθούν για να καταστούν οι γέφυρές μας απόλυτα ασφαλείς, ανεξάρτητα από τη χρονολογία κατασκευής τους;

Μιλούν στην εκπομπή:

 • Ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης, Γενικός Διευθυντής Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ),
 • Ο Δρ. Γιάννης Κοντούλης, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ),
 • Ο κ. Νίκος Ηλιού, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών & Διευθυντής Εργαστηρίου Οδοποιΐας & Οδικής Ασφάλειας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Ο κ. Ιωάννης Σιγάλας, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Μηχανικών Γέφυρας & Δομικών Κατασκευών (IABSE), Μέλος Εργαστηρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος ΕΜΠ.
(Visited 56 times, 1 visits today)

Σχετικά Βίντεο